Tuyển Dụng Công Ty Finetek, Cutech, Injin 

Hòa Mạc, Hòa Nam

                    Odoo • Văn bản và hình ảnh

                    YÊU CẦU TUYỂN DỤNG

                    TUYỂN #NAM LẺ #NỮ LẺ

                    💥 𝐓𝐇𝐔 𝐍𝐇𝐀̣̂𝐏: 𝟖.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 - 𝟏𝟏.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 đ
                    💠 𝐂Ô𝐍𝐆 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐂 
                    - Chuyên kiểm tra, lắp ráp màn hình, dán tape                
                    - Công việc nhàn, không ép sản lượng. 
                    - Nam Nữ 2k6-1980
                    - Chỉ 1 CMT gốc - Đi làm ngay

                    Chế độ

                    - Ca ngày 240.000 đ / 11h

                    - Ca đêm 280.000 / 11h

                    - Chủ nhật ngày 400.000 đ / 11h 

                    - Chủ nhật đêm 450.000/ 12h

                     phụ cấp 700k/26 ngày công

                    𝐐𝐔𝐘𝐄̂̀𝐍 𝐋ỢI

                    - Ứng lương sau 10 ngày làm việc.

                    - Hỗ trợ 2 bữa ăn miễn phí tại công ty

                    - Hỗ trợ tìm phòng trọ cho LĐ ở xa đến                                               -lh;0368891952(zalo)

                    Odoo • Văn bản và hình ảnh

                    Nhập thông tin để ứng tuyển

                    Các tham chiếu

                    Biểu tượng Demo
                    Biểu tượng Demo
                    Biểu tượng Demo
                    Biểu tượng Demo
                    Biểu tượng Demo