1. Cách sử dụng sử dụng hệ thống để giao việc

Video hướng dẫn cách sử dụng project để giao việc cho nhân viên, giúp nhà quản trị dễ dàng quản lý công việc của nhân viên. 


 
 

2. Công cụ Thảo luận, Lịch, Nhân viên, Tuyển dụng

Link hướng dẫn chi tiết:  
 

3. Hướng dẫn nhập file excel nhân sự vào hệ thống

Link hướng dẫn chi tiết tạo file theo  
 

4. CRM và Email Marketing

Hướng dẫn sử dụng CRM chăm sóc khách hàng bao gồm các bước: gửi danh sách ứng viên, nhà máy chốt danh sách công nhân đi làm, hàng tháng nhà máy gửi bảng chấm công, chuyên viên nhân sự kiểm tra rồi gửi vendor đối chiếu, nhân viên nhân sự gửi bảng lương cho nhà máy, nhà máy thanh toán, chuyên viên nhân sự làm bảng tính trả lương công nhân, vendor, giám đốc duyệt, thanh toán.


 
 

5. Cách tạo Landingpage gắn UTM

Video hướng dẫn cách tạo landing page gắn UTM giúp chuyên viên marketing gửi link ra bên ngoài cho các cộng tác viên, các đối tác của mình seeding để tuyển dụng nhân sự. 

 
 

6. Quá trình thu thập và tuyển dụng ứng viên

Video hướng dẫn quá trình thu thập và tuyển dụng nhân viên, ứng viên điền form rồi gọi điện xác nhận rồi cho vào danh sách công nhân gửi cho nhà máy.