Bảo Minh Hà Nam Phiên bản hệ thống 13.0+e-20200402

Thông tin về Bảo Minh Hà Nam instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

CRM
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Website
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Dự án
Tổ chức và lên lịch trình cho các dự án của bạn
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Tuyển dụng
Theo dõi quy trình tuyển dụng của bạn
Backend Theme EE
Backend Theme EE
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Quản lý kỹ năng
Quản lý kỹ năng, kiến thức và lý lịch của nhân viên của bạn
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
SMS Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi SMS
VOIP
Thực hiện cuộc gọi bằng hệ thống VOIP
Studio
Tạo và tùy chỉnh các ứng dụng Odoo của bạn
Email Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Lịch
Lên lịch các cuộc gặp của nhân viên
Blogs
Công khai thông tin các bài blog, thông báo, tin tức
Đăng tuyển công việc trên web
Quản lý quá trình tuyển dụng online của bạn
Các sự kiện
Công khai thông tin sự kiện, bán vé